ייעוץ משכנתאות וביטוחי משכנתא - אילו שאלות חשוב לשאול לפני מחזור משכנתא
אני נתקל בהרבה מקרים שלקוחות באים אלי עם דוח למחזור משכנתא והלקוח טוען שאכן כדאי לו לעשות את המחזור, למרבה ההפתעה לאחר בדיקה מסתבר שזה לא כך או לחילופין שהחיסכון הצפוי שהלקוח חושב שיחסוך קטן בהרבה מהציפיות שהלקוח הגיע איתם.
 
בפוסט זה, אני רוצה להדגיש מספר שאלות שחשוב מאוד שלקוח ישאל לפני שהוא מקבל את החלטת מחזור המשכנתא ואף יעלה אותן בפני היועץ או הבנקאי שטוען שכדאי לו למחזר את המשכנתא, כי במקרים רבים היועץ או הבנקאי מדברים בשפה אחת והלקוח מדבר בשפה אחרת בגלל חוסר הבנתו את עולם המימון.
 
אז איך מתחילים? לפני שניגשים למחזור משכנתא, יש לבקש מהבנק בו מתהלת המשכנתא שלך דוח יתרות לסילוק. דוח זה מראה בתוכו את גובה הריביות של המשכנתא, אילו מסלולים נלקחו, אילו סכומים נשארו ואילו סכומים נלקחו בתחילת הדרך, מספר השנים שנותרו עד לסיום המשכנתא וכדומה.
 
השאלות החשובות לעסקה מסוג זה הן כדלהלן :
 
1. האם נלקחו בבדיקת המחזור ספקולציות של מדד המחירים לצרכן או לחילופין עליית פריים?

2. האם נלקח בחשבון גובה עמלת הפירעון שעל הלקוח לשלם בעת המחזור? והאם היא חושבה פעם אחת בהכנסת הריבית ופעם אחת כקנס לכל דבר?

3. האם קוצרו השנים בהצעה החדשה? או לחילופין אנו מדברים רק על הפרשי ריביות?.

4. האם ההשוואה שנעשתה לצורך הבדיקה היא נכונה? הכוונה האם היועץ או הבנקאי השווה את העסקה הקיימת לעסקה החדשה באותם תנאים כגון : אותה הצמדה, אותן שנים וכדומה? או לחילופין השווה מסלול X למסלול Y שבפועל כל אחד משני המסלולים הנ'ל מתנהג אחרת והקשר ביניהם מקרי או לא מושלם.

5. האם נלקח בחשבון המצב המשפחתי והפיננסי החדש של המשפחה בעת המחזור ביחס למצב הקודם שהייה כשחתמנו על העסקה?.  לפני מחזור המשכנתא, יש להיזהר מאוד לפני שרצים לעשות את העסקה ולכן יש להיוועץ עם איש מקצוע שמבין טוב מימון ואף מכיר לעומק את עולם המשכנתאות, אחרת אתם יכולים עוד למצוא את עצמכם עם נזק גדול יותר ממה שאתם אמורים היום לשלם לבנק לפני המחזור.
 
למידע נוסף או התייעצות ראשונית ללא כל התחייבות אתם מוזמנים ליצור קשר איתנו בטלפון 03-5298779 

התוכן המופיע במאמר זה ולרבות כל מידע, הערכה, המלצה ופרשנות הם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי של הכותב ואין הכותב אחראי לטעויות מכל סוג שהוא או לנזקים שיגרמו למסתמך על מידע מאמר זה בלבד.
הכותב עשה כל מאמץ לשמור על דיוק הנתונים והמידע במאמר זה, אך אין הכותב אחראי בכל צורה שהיא לשימושי הקורא במידע והקורא לא יבוא אל הכותב או העורך בטענה או תביעה כלשהי.
 
כל הזכויות שמורות... | מספר רישיון משכנתא אמריקאי -1234545884
טלפון:  03-7313082  |   דוא"ל:  office@mashcantaonline.com  |  כתובת:  רחוב קרליבך 10, תל אביב 6473001