ייעוץ משכנתאות וביטוחי משכנתא - אישור עקרוני להלוואה
זהו אישור שמאשר את הלווה עקרונית כלומר ברמה פיננסית על פי המידע שנמסר לבנק. במשסמך זה הגורם המלווה בדרך כלל בנק, מפרט את התנאים לביצוע ההלוואה, כגון: סכום ההלוואה, שיעור הריבית, הביטחונות ההתניות המשפטיות (אך לא תמיד) ולכן חשוב גם לאשר את העסקה מהפן המשפטי ולא רק מהפן המימוני. האישור יכול להינתן לכל הסכום המבוקש או לחלק ממנו, והוא עשוי לכלול תנאים להעמדת ההלוואה. אישור עקרוני מותנה בחתימת המבקש על חוזה רכישת הנכס, באימות כל הפרטים שמסר לבנק ובעמידה ביתר תנאי הבנק, לרבות הביטחונות הנדרשים למתן ההלוואה בפועל, לרבות סיום כל הפעולות הנדרשות לקבלת ההלוואה על פי התניות ומדיניות הבנק וכדומה. אין במתן אישור עקרוני משום מחויבות כלשהי לנתינת ההלוואה בפועל ללקוח ולכן יש לבדוק גם את ההתניות המשפטיות לעסקה ולעדכן את הלקוח בכך מרגע שניתן האישור העקרוני. באישור העקרוני יוצגו נתוני הריבית להלוואה שתוקפה 12 ימים מיום קבלת האישור העקרוני, תקופות ההלוואה וסוגי המסלולים השונים בהלוואה. לצורך קבלת אישור עקרוני, יש להציג בפני הבנק אישורי הכנסות, תדפיסי עובר ושב וכל מה שהבנק דורש במדיניותו ומה שנדרש על ידי בנק ישראל
 
כל הזכויות שמורות... | מספר רישיון משכנתא אמריקאי -1234545884
טלפון:  03-7313082  |   דוא"ל:  office@mashcantaonline.com  |  כתובת:  רחוב קרליבך 10, תל אביב 6473001