ייעוץ משכנתאות וביטוחי משכנתא - בנק ישראל
הבנק המרכזי של מדינת ישראל מכונה "הבנק של הבנקים". תפקידו של בנק זה הינו שמירה על יציבות הבנקים , השגת יעדי האינפלציה שנקבעים על ידי ממשלת ישראל, זאת הוא עושה על ידי כלים שונים שייש בידיו כגון : הנפקת איגרות חוב, קביעת רמת ריבית בנק ישראל במשק שמשפיעה על רמת הריביות השונות הניתנות על ידי הבנקים השונים ומשפיעה באופן ישיר על ריבית הפריים. בנק ישראל מפקח על המערכת הבנקאית בישראל, על הנפקת המטבע הישראלי ותפקידו גם לייעץ לממשלת ישראל בהחלטות הקשורות למהלכים כלכלים במשק הישראלי.
 
כל הזכויות שמורות... | מספר רישיון משכנתא אמריקאי -1234545884
טלפון:  03-7313082  |   דוא"ל:  office@mashcantaonline.com  |  כתובת:  רחוב קרליבך 10, תל אביב 6473001