ייעוץ משכנתאות וביטוחי משכנתא - גוש / חלקה
קוד מספרי שמזהה נכס מקרקעין (שטח קרקע, דירה, בית פרטי וכ"ו). שטח מדינת ישראל מחולק לגושים, רוב הגושים מחולקים לחלקות (מגרשים).
 
כל הזכויות שמורות... | מספר רישיון משכנתא אמריקאי -1234545884
טלפון:  03-7313082  |   דוא"ל:  office@mashcantaonline.com  |  כתובת:  רחוב קרליבך 10, תל אביב 6473001