ייעוץ משכנתאות וביטוחי משכנתא - גרירת משכנתא
כאשר ללווה ישנם תנאים מאוד טובים על הלוואת משכנתא על נכס מסויים והלווה מעוניין להשאיר תנאים אלו, הלוקח מגיש בקשה לבנק בו הוא מבקש להחליף את הנכס המשועבד לבנק כבטוחה להלוואת המשכנתא, בנכס אחר. התופעה. תהליך זה דורש את אישור הבנק ובמידה והתהליך אושר  הבנק מבטל את  השעבוד על הנכס הקיים ומעביר את השעבוד על הלוואת המשכנתא הקיימת לנכס החדש. על פי הנהלים למתן הלוואות לדיור, בנק לא יסרב לבקשת לווה לשעבד נכס חלופי במקום הנכס הממושכן להבטחת ההלוואה (גרירת הלוואה), ולא יתנה את הגרירה בשינוי תנאי ההלוואה הקיימים, אלא מסיבות סבירות שיובאו לידיעת הלווה. במידה ולא ניתן לגרור את ההלוואה לנכס אחר (לדוגמה: מכירת דירה ששועבדה לטובת הבנק טרם רכישת דירה חלופית), הבנק יכול להחליט כי במידה והלקוח ייתן בטוחה חלופית אחרת שוות ערך כגון : ערבות בנקאית, פיקדון משועבד וכדומה הבנק עשוי לאשר את הבקשה. חשוב להדגיש שמומלץ לברר לפני תחילת התהליך לברר את האפשרויות העומדות בפני הלווה ואת השלכותיהן (סוג הבטוחה החלופית המוסכמת על הבנק, תשלום עמלות, תקופת האישור לבטוחה וכדומה.
 
כל הזכויות שמורות... | מספר רישיון משכנתא אמריקאי -1234545884
טלפון:  03-7313082  |   דוא"ל:  office@mashcantaonline.com  |  כתובת:  רחוב קרליבך 10, תל אביב 6473001