ייעוץ משכנתאות וביטוחי משכנתא - הפרשי הצמדה
ההפרש בין ערכו המדד שנקבע ביום לקיחת ההלוואה לבין ההפרש שמצטבר עם הזמן על הלוואה מסוימת. ההפרש נובע משינוי במדד שאליו צמוד הערך, כגון : הלוואת צמודות מדד, יכול להיות גם בהלוואת צמודות מטבע חוץ ואז יהיה הפרשי הצמדה של מטבע חוץ.
הפרשי הצמדה = (מדד יסודי - מדד אחרון) * קרן + ריבית מדד יסוד
 
כל הזכויות שמורות... | מספר רישיון משכנתא אמריקאי -1234545884
טלפון:  03-7313082  |   דוא"ל:  office@mashcantaonline.com  |  כתובת:  רחוב קרליבך 10, תל אביב 6473001