ייעוץ משכנתאות וביטוחי משכנתא - הצמדה למדד
הלוואות הניתנות בריבית הצמודה למדד המחירים לצרכן, הלוואת הקיימות כיום הינן הלוואת קבועות צמודות או משתנות צמודות. מדד זה הכולל ירקות ופירות ומוצרים נוספים, מתפרסם ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. במידה ומדד המחירים לצרכן החדש עלה ביחס למדד היסודי ביום לקיחת ההלוואה, ישלם הלווה לבנק את תשלומי הקרן והריבית כשהם מוגדלים לפי המדד החדשי, ואם יתברר כי המדד החדש ירד ביחס למדד היסודי, ישלם הלווה את אותם תשלומים ללא עדכון המדד, אך לא פחות מרצפת המדד שנקבעה בהלוואה בהסכם עם הבנק
 
כל הזכויות שמורות... | מספר רישיון משכנתא אמריקאי -1234545884
טלפון:  03-7313082  |   דוא"ל:  office@mashcantaonline.com  |  כתובת:  רחוב קרליבך 10, תל אביב 6473001