ייעוץ משכנתאות וביטוחי משכנתא - חכירה
זהו הסכם משפטי שמבוסס על הסכם בכתב שבו בעל הזכויות במקרקעין חוכר את הקרקע לצד שני, ומעניק זכויות קנייניות מסוימות לחוכר. בפעולה זו בעל הזכויות מוותר בזאת על זכויותיו לתקופה ולתנאים אשר נקבעו בהסכם החכירה (ברוב המקרים זה יהיה רשות מקרקעי ישראל). בעבור הענקת הזכויות החוכר משלם למחכיר "דמי חכירה". דמי חכירה הנם שכירות של נכס מקרקעין לתקופה מוגבלת בזמן, לרוב בטווח של 49 או 99 שנה. חכירה זו נרשמת בספרי רישום המקרקעין על שם החוכר והיא כמעט זהה לזכות בעלות על הנכס.
 
כל הזכויות שמורות... | מספר רישיון משכנתא אמריקאי -1234545884
טלפון:  03-7313082  |   דוא"ל:  office@mashcantaonline.com  |  כתובת:  רחוב קרליבך 10, תל אביב 6473001