ייעוץ משכנתאות וביטוחי משכנתא - ריבית נומינלית
ריבית נקובה על הלוואה או פיקדון ללא הצמדה למדד. לדוג' ריבית נומינלית שנתית של 20% לפיקדון של 1,000,000 ₪ תיתן בסוף השנה 200,000 ₪, עם זאת חישוב זה הוא נומינלי ולא מבטא בהכרח את כח הקנייה של הכסף
 
כל הזכויות שמורות... | מספר רישיון משכנתא אמריקאי -1234545884
טלפון:  03-7313082  |   דוא"ל:  office@mashcantaonline.com  |  כתובת:  רחוב קרליבך 10, תל אביב 6473001