ייעוץ משכנתאות וביטוחי משכנתא - ריבית פיגורים
ריבית שהבנק מחייב לווה עבור סכומים שלא שולמו במועדם. כלומר, במידה ולווה לא שילם את החוב שהוא חייב לבנק, הריבית משולמת על חוב זה ואף יכולה להיות גבוהה יותר מהריבית הרגילה במידה וכך הוסכם בחוזה עם הבנק.
 
כל הזכויות שמורות... | מספר רישיון משכנתא אמריקאי -1234545884
טלפון:  03-7313082  |   דוא"ל:  office@mashcantaonline.com  |  כתובת:  רחוב קרליבך 10, תל אביב 6473001