ייעוץ משכנתאות וביטוחי משכנתא - ריבית
מחיר הכסף. שיעור הריבית מוגדר באחוזים, וזהו המחיר שמשלם הלווה למלווה עבור השימוש בכסף. שיעור הריבית מחושב בד"כ לתקופה של שנה במונחים נומינלים וריאלים.
 
כל הזכויות שמורות... | מספר רישיון משכנתא אמריקאי -1234545884
טלפון:  03-7313082  |   דוא"ל:  office@mashcantaonline.com  |  כתובת:  רחוב קרליבך 10, תל אביב 6473001